Page 89

2018-ATV-UTV-SNOW

89 SIZE BOLT PATTERN ITP® HURRICANE WHEELS (CONT.) OFFSET FINISH WHEEL # MTA LUG NUT (BOX OF 16) CAP (BOX OF 4) Polaris (cont.) Polaris Ranger Diesel/570 Full size/900XP/1000 13-17* Polaris RZR 900/900 XC/900/1000 S '15-17 * F/R 12x7 4/156 4+3 Matte Black 12HR113 $90.41 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/156 6+1 Matte Black 14RB123 $111.11 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/156 4+3 Matte Black 14HR113 $111.11 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/156 4+3 Matte Black 15HR113 $114.56 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/156 4+3 Matte Black 16RB113 $120.79 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/156 4+3 Matte Black 17RB113 $151.07 LUGP-10 $1.54 INCLUDED *Must use LUGP-10 Polaris XP 1000 14-17** General 15-17* Polaris XP 4 1000 14-17* General 4 15-17* F/R 14x7 4/156 6+1 Matte Black 14RB123 $111.11 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/156 4+3 Matte Black 14HR113 $111.11 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/156 4+3 Matte Black 15HR113 $114.56 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/156 4+3 Matte Black 16RB113 $120.79 LUGP-10 $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/156 4+3 Matte Black 17RB113 $151.07 LUGP-10 $1.54 INCLUDED *Must use LUGP-10 **6+1 Offset only fits Non-Turbo RZR 1000 Suzuki Suzuki 400 Eiger 4x4 '02-07 Suzuki 500 Vinson 4x4 '02-09 Suzuki 400 King Quad 4x4 '08-17 (Straight-Axle) Front 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED Rear 12x7 4/110 2+5 Matte Black 12HR111 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED Front 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED Rear 14x7 4/110 2+5 Matte Black 14HR111 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED Suzuki 450/700/750 King Quad '05-17 F/R 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG1CA $1.54 INCLUDED Yamaha Yamaha 350 Grizzly 4x4 '07-12 (Straight-Axle) Yamaha 350 Bruin 2x4/4x4 '04-06 Yamaha 350/400 Big Bear 2x4/4x4 '87-06 Yamaha 400/450 Kodiak 4x4 '93-04 Yamaha 350/450 Wolverine 4x4 '95-11 Yamaha 600 Grizzly 4x4 98-01 Front 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED Rear 12x7 4/110 2+5 Matte Black 12HR111 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED Front 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED Rear 14x7 4/110 2+5 Matte Black 14HR111 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED Yamaha 400/450 Kodiak 4x4 '05-06 Yamaha 400 Big Bear IRS '07-11 Yamaha 400/450 Grizzly 4x4 '07-15 Yamaha 350 Grizzly IRS '07-15 F/R 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG1CA $1.54 INCLUDED Yamaha 550/660/700 Grizzly 4x4 '02-17 Yamaha 700 Kodiak 16-17 F/R 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG1CA $1.54 INCLUDED Yamaha 450/660/700 Rhino '04-13 F/R 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG1CA $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG1CA $1.54 INCLUDED Yamaha Viking 14-17 Yamaha Woverine 16-17 F/R 12x7 4/110 5+2 Matte Black 12HR110 $90.41 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG8 $1.54 INCLUDED Yamaha YXZ 1000R SS SE 2017 Yamaha YXZ 1000R 16-17 F/R 14x7 4/110 5+2 Matte Black 14HR110 $111.11 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 15x7 4/110 5+2 Matte Black 15HR110 $114.56 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 16x7 4/110 5+2 Matte Black 16RB110 $120.79 LUG8 $1.54 INCLUDED F/R 17x7 4/110 5+2 Matte Black 17RB110 $151.07 LUG8 $1.54 INCLUDED


2018-ATV-UTV-SNOW
To see the actual publication please follow the link above